Edifici plurifamiliar de 4 habitatges, 1 local i garatge

Descripció del projecte

Edifici plurifamiliar entre mitgeres que agrupa dues antigues parcel.les urbanes a primera línea de costa. Es proposa en base a esgotar l'edificabilitat permesa i com a edifici familiar amb 4 habitatges, un pels pares, i els tres restants per cadascun dels fills. Aquest aspecte era un dels eixos fonamentals del projecte ja que si bé pels condicionants del solar i la normativa no es podia aconseguir una equitat en superfície sí es buscà una equitat en virtuts de cadascun dels habitatges. Així mentre uns gaudeixen de més superfícies altres de majors vistes alçada i assolellament, ... La distribució que finalment es portà a terme deixa una planta baixa comunitària per l'accés i vestíbul, garatge per 4 places i un local polivalent comunitari; una planta primera i segona amb tot un habitatges per planta, on sempre hi és present una ampla terrassa porxada davant de mar, i dos dúplex en planta tercera i sotacoberta on a part de terrasses porxades davant de mar i terrasses obertes a costat muntanya, s'aprofita la pendent de la coberta per crear unes sales d'estar en doble alçada. L'orientació de les estances principals, la presència de porxos, les ventilacions creuades i les proteccions solars a base de panells solars d'alumini troquelat permeten que l'edifici tingui un excel.lent comportament climàtic.

Detall del projecte
 • Localització:
  Calella, Barcelona
 • Categoria:
  Edificis Plurifamiliars
 • Any finalització:
  2013
 • Tipus:
  Edifici plurifamiliar entre mitgeres de 4 habitatges i garatge
 • Superfície construïda:
  689m2
Projectes relacionats
Tordera, Barcelona
Tordera, Barcelona

2 Edificis plurifamiliars entre mitgeres de 26 habitatges amb garatge. (Obra acabada)

Santa Susanna, Barcelona
Santa Susanna, Barcelona

5 Habitatges aparellats amb garatge. (Obra acabada)

Tordera, Barcelona
Tordera, Barcelona

Edifici plurifamiliar entre mitgeres de 16 habitatges amb garatge. (Obra acabada)

Tordera, Barcelona
Tordera, Barcelona

Edifici plurifamiliar de 87 habitatges, 10 locals i garatge. (Obra acabada)

Pineda de mar, Barcelona
Pineda de mar, Barcelona

Edifici plurifamiliar de 3 habitatges i garatge. (Projecte)