Edifici plurifamiliar de 87 habitatges, 10 locals i garatge

Descripció del projecte

El projecte es conforma a través de 4 blocs plurifamiliars entre mitegres, amb façana a tres carrers i un pati d'illa central. L'ordenació volumètrica ve precedida per la redacció d'un Pla de Millora urbana redactat pel nostre estudi, on es buscà reordenar una àrea urbana certament desfigurada, en el qual s'hagué de fer front al fort desnivell del terreny cosa. Seguint les alineacions dels tres carrers es va aconseguir que cada salt d'alçada en la volumetria correspongués a una desnivell de planta, ajudant a conformar una idea de conjunt i no una idea de juxtaposició d'edificacions. Cal destacar també en la idea d'integració urbana que un dels carrers que arriben en forma de T a l'àrea de projecte es prolonga de forma visual en amb la creació d'un passatge que condueix als locals semisoterrats i al pati interior d'illa. En tractar-se d'espai privat s'ha volgut emfatitzar el passatge amb la presència de dos 'ponts' edificats on es prolonguen alguns dels habitatges.

En una lectura més propera, la composició de façanes es basa en la combinació austera de materials i volums, amb una base de maó vist de color blanc trencat, combinat amb la superposició de volums sobresortints a mode de galeries folrades de plaques de fusta.

El programa funcional dels habitatges sol.licitat pel client era dins els estàndards actuals, amb habitatges de 2 o 3 dormitoris amb un o dos banys respectivament.

Detall del projecte
 • Localització:
  Tordera, Barcelona
 • Categoria:
  Edificis Plurifamiliars
 • Any finalització:
  2013
 • Tipus:
  4 Edificis plurifamiliars entre mitgeres amb 76 habitatges, 10 locals i garatge
 • Superfície construïda:
  10.654m2
Projectes relacionats
Tordera, Barcelona
Tordera, Barcelona

2 Edificis plurifamiliars entre mitgeres de 26 habitatges amb garatge. (Obra acabada)

Santa Susanna, Barcelona
Santa Susanna, Barcelona

5 Habitatges aparellats amb garatge. (Obra acabada)

Tordera, Barcelona
Tordera, Barcelona

Edifici plurifamiliar entre mitgeres de 16 habitatges amb garatge. (Obra acabada)

Calella, Barcelona
Calella, Barcelona

Edifici plurifamiliar de 4 habitatges, 1 local i garatge. (Obra acabada)

Pineda de mar, Barcelona
Pineda de mar, Barcelona

Edifici plurifamiliar de 3 habitatges i garatge. (Projecte)