Edifici plurifamiliar entre mitgeres de 16 habitatges amb garatge

Descripció del projecte

El projecte es conforma a través d’un bloc amb façana a un carrer i a un pati interior d'illa. Es conforma de planta soterrani destinada a garatge, planta baixa a accés rodat i per vianants i 2 habitatges, 4 habitatges en planta primer i segona, i 6 en la planta tercera i sota-coberta.

Detall del projecte
 • Localització:
  Tordera, Barcelona
 • Categoria:
  Edificis Plurifamiliars
 • Any finalització:
  2008
 • Tipus:
  Edifici plurifamiliar entre mitgeres de 20 habitatges, un local i garatge
 • Superfície construïda:
  1.768m2
Projectes relacionats
Tordera, Barcelona
Tordera, Barcelona

2 Edificis plurifamiliars entre mitgeres de 26 habitatges amb garatge. (Obra acabada)

Santa Susanna, Barcelona
Santa Susanna, Barcelona

5 Habitatges aparellats amb garatge. (Obra acabada)

Tordera, Barcelona
Tordera, Barcelona

Edifici plurifamiliar de 87 habitatges, 10 locals i garatge. (Obra acabada)

Calella, Barcelona
Calella, Barcelona

Edifici plurifamiliar de 4 habitatges, 1 local i garatge. (Obra acabada)

Pineda de mar, Barcelona
Pineda de mar, Barcelona

Edifici plurifamiliar de 3 habitatges i garatge. (Projecte)