Filosofia:
L’Ofici, el lloc, creativitat i sostenibilitat

L'Ofici

Sí,... L’ofici. Que poc s’utilitza avui aquesta paraula. Sembla desterrada del nostre vocabulari, com un reducte pretèrit de la nostra existència professional. Mai hauriem d’haver abandonat els oficis, sinònims de sostenibilitat i arquitectura.

L’ofici d’arquitecte, a banda dels necessaris estudis universitaris, es forja amb el contacte amb els altres oficis, picapedrers, paletes, ferrers, fusters, instal.ladors…. Des de sempre ha estat així i no ha anat gens malament, tota bona obra arquitectònica és sempre reflex del diàleg recíproc entre Arquitecte i els altres agents que intervenen en el procés constructiu. Reinterpretant la materialitat de sempre, volem donar lloc a arquitectures de clara vocació contemporània.

El lloc

Pensem que avui dia es fa molta, massa, arquitectura soluble i insípida, que dilueix el seu eco al cap de pocs anys, poc integrada al lloc, i sense prendre referències de tot el que l’envolta (tradició, cultura, mitjans,...).

La nostra vocació és recuperar l’essència de l’ Arquitectura, construir somnis de manera sensata i precisa, a través de l’ingeni i la intuïció, sense prejudicis, però amb el respecte que es mereix tot el que ens envolta. Una arquitectura on el pas del temps sigui un aliat, arquitectura que envelleixi bé.

Creativitat i sostenibilitat

Creativitat, paraula inherent a la nostra professió, no concebem la possibilitat de renunciar a ella sota cap premissa ni casuística. Per molt evidents o senzilles que semblin les solucions a un projecte, sempre hi ha lloc per a la creativitat. Les infinites variables que intervenen en el procés constructiu ens conviden sens dubte a fer ús del sisè sentit de l’Arquitecte.

I sostenibilitat. No és casual que proposem aquestes dues paraules consecutivament. Apostem per una nova manera de pensar, amb renovada determinació, perquè les idees, perspectives i solucions que es plantegin han de tenir sempre en compte aquest concepte, com es tenen en compte l’economia, les lleis físiques, etc... Volem ser un granet de sorra més cap a una arquitectura i urbanisme respectuosos amb el medi ambient.